Webinar: Starte og drive bedrift-dagen 20. november

På Starte og drive bedrift-dagen får du mange korte, faglige innlegg som skal gjøre det enklere, raskere og tryggere å ta steget til å starte egen virksomhet. Her møter du representanter fra sentrale etater som vil hjelpe deg til en god start som næringsdrivende.

I samarbeid med nasjonale aktører fra virkemiddelapparatet har Brønnøysundregistrene, Patentstyret, Doga og Norid, gått sammen om dette arrangementet. Mer informasjon om Starte og drive bedrift-dagen finner du hos Patentstyret.

Sentrale tema for dagen:

  • Hvordan få en god oppstart og inspirasjon til å ta steget
  • Valg av selskapsform og navn
  • Innovasjon og brukerdrevet design
  • Beskyttelse av patenter, domener, design, bedrifts- og produktnavn
  • Case – En gründers reise – fra idé til oppstart

Meld deg på her!

Det er gratis å delta og seminaret har allerede nesten 100 påmeldte!

Doga kommer og snakker om viktigheten av design i utvikling av nye ideer.

Tilbake til normalen?

Ting begynner å komme tilbake til normalen. Vi er glade for at vi igjen er i gang med å planlegge Starte og drive bedrift-dager slik at vi kan komme ut og møte gründere og samarbeidspartnere.

Siden alle planlagte arrangementer våren 2020 ble avlyst, vil vi nå planlegge høstens arrangementer på nytt. Dette betyr at vi trenger tilbakemeldinger fra alle lokale arrangører om hvorvidt det er ønskelig å sette opp en Starte og drive bedrift-dag i løpet av høsten 2020.

Ved gjennomføring av arrangementer må våre lokale samarbeidspartnere tilrettelegge for at smittevern ivaretas under arrangementene i henhold til de retningslinjene myndighetene gir.

I denne tiden har det vært jobbet med å gi gründere tilbud på andre måter enn fysiske møter. Mange i veilederapparatet har tilbudt webinarer og på den måten hatt kontakt med målgruppen. Vi tenker også nytt når det gjelder innholdet i Starte og drive bedrift-arrangementene våre. Vi – Starte og drive bedrift i Altinn, Brønnøysundregistrene, Patentstyret og Norid – inviterer derfor dere i veilederapparatet til å komme med innspill på hvilke temaer som er viktig å ha fokus på og hvordan vi presenterer det for deltakerne på de arrangementer vi setter opp til høsten.

Dere inviteres til å gi tilbakemelding på om det er ønskelig å gjennomføre arrangement med oss i høst og når det kan passe. I tillegg ønsker vi innspill på endringer i innhold og innledere. Tilbakemeldinger sendes til kany@brreg.no innen utgangen av juni.

Fra Starte og drive bedrift-dag i Bergen høsten 2019.

Avlyser vårens Starte og drive bedrift-dager inntil videre

Etter ny vurdering av situasjonen rundt koronaviruset har vi besluttet å avlyse samtlige av vårens Starte og drive bedrift-dager inntil videre.

Dette gjelder Sandvika (21. april), Sandefjord (22. april), Stavanger (28. april) og Fredrikstad (dato ikke satt), i tillegg til de allerede avlyste arrangementene i Molde og Ørsta.

– Vi har kommet frem til denne avgjørelsen med bakgrunn i situasjonens utvikling. Det er vanskelig å si noe om hva som skjer fremover, og vi ser på det som utfordrende å planlegge arrangementer i april/mai av hensyn til smittefare, forteller seniorrådgiver i Brønnøysundregistrene og koordinator for Starte og drive bedrift-dagen, Kari Ann Nygård.

– Det vi kan si er at vi allerede er godt i gang med planleggingen av høstens Starte og drive bedrift-dager. Vi holder kontakten med lokale etablererveiledere på stedene vi ikke får besøkt i vår og sammen ser vi på mulighetene for å få til arrangementer her ved en senere anledning.

Preben Fjellaker Mathisen i Innovasjon Norge fortalte om IN som investor for nyskapende forretningsideer på et tidligere arrangement på Jessheim.

Til gründere som skulle deltatt på de avlyste Starte og drive bedrift-dagene kommer Nygård med en oppfordring.

– Jeg vil også minne om at bedriftsveiledningen Starte og drive bedrift i Altinn har telefontjeneste og tilbyr gründere veiledning her. Her hjelper vi dere med generelle spørsmål rundt det å starte og drive bedrift.

Starte og drive bedrift er en tjeneste av Brønnøysundregistrene som du finner på Altinn. På nettiden finner du kvalitetssikret informasjon fra flere offentlige etater om de lover og regler du må forholde deg til når du skal starte og drive bedrift Norge. Gjennom telefontjenesten (tlf.: 800 33 840) får du gratis veiledning fra en av fagekspertene.

– Nå tar vi de grepene vi må for å hindre smitte av koronaviruset, og så kommer vi sterkere tilbake til høsten.

Informasjon om utviklingen av koronaviruset finner du på fhi.no.