Vinterens og vårens arrangementer er gjennomført

I vinter og vår har vi besøkt midt Norge og Østlandet med våre Starte og drive bedrift-dager. Det hele startet med et godt samarbeid med Blått Kompetansesenter hvor vi 13.. februar hadde en fin dag på Hitra sammen med gründere, nye næringsdrivende og veiledningstjenesten i regionen.

Dagen etter, 14. februar, hadde vi samme program i Trondheim der Proneo var vår lokale samarbeidspartner. Her ble arrangementet fulltegnet med venteliste.

For Brønnøysundregistrene og starte og drive bedrift ble dette en fin anledning til å informere om og invitere til testing av vår nye innloggede tjeneste i Altinn med tilpasset veiledning.

I mars var i på Sunnmøre og sammen med Hoppid.no hadde vi 4 miniseminarer på to dager om starte og drive bedrift der Brønnøysundregistrene og Altinn var ansvarlig for innholdet.

De siste arrangementene i denne omgang var i Asker 23. april der Re Startup var lokal arrangør i sine nye flotte lokaler som er godt tilpasset gründere og nye næringsdrivende. Siste arrangement for denne gang var i Namsos 24. april der vi samarbeidet med Innovasjon Namdal om arrangementet.