Starte og drive bedrift-dagen

Starte og drive bedrift-dagen er et tilbud til deg som vurderer å starte egen bedrift, eller som nylig har etablert bedrift.

På én dag får du mange korte faglige innlegg som skal gjøre det enklere, raskere og tryggere å ta steget til å starte eget foretak. Her får du møte representanter fra sentrale etater og private virksomheter som vil hjelpe deg til en god start som næringsdrivende.