Vinterens og vårens arrangementer er gjennomført

I vinter og vår har vi besøkt midt Norge og Østlandet med våre Starte og drive bedrift-dager. Det hele startet med et godt samarbeid med Blått Kompetansesenter hvor vi 13.. februar hadde en fin dag på Hitra sammen med gründere, nye næringsdrivende og veiledningstjenesten i regionen.

Dagen etter, 14. februar, hadde vi samme program i Trondheim der Proneo var vår lokale samarbeidspartner. Her ble arrangementet fulltegnet med venteliste.

For Brønnøysundregistrene og starte og drive bedrift ble dette en fin anledning til å informere om og invitere til testing av vår nye innloggede tjeneste i Altinn med tilpasset veiledning.

I mars var i på Sunnmøre og sammen med Hoppid.no hadde vi 4 miniseminarer på to dager om starte og drive bedrift der Brønnøysundregistrene og Altinn var ansvarlig for innholdet.

De siste arrangementene i denne omgang var i Asker 23. april der Re Startup var lokal arrangør i sine nye flotte lokaler som er godt tilpasset gründere og nye næringsdrivende. Siste arrangement for denne gang var i Namsos 24. april der vi samarbeidet med Innovasjon Namdal om arrangementet.

Starte og drive bedrift-dagen til Asker og Bærum og Namsos

I april kommer Starte og drive bedrift-dagen til Akershus for å hjelpe gründere som vurderer å starte eller nylig har startet egen bedrift.

På denne dagen møter du mange av etatene du må forholde deg til når du skal starte og drive bedrift, deriblant Brønnøysundregistrene, Patentstyret, Altinn – Starte og drive bedrift og Norid. I tillegg kommer lokalt veilederapparat for å fortelle hva de kan gjøre for deg.

Arrangementet i Asker 23. april og Namsos 24. april er fullpakket med innhold som skal gjøre oppstartsfasen enklere og tryggere for deg. Her blir det korte, informative foredrag med det du trenger å vite for å få en så god oppstart som mulig samt sikre sikker drift. Vi vil også presentere noen nye, spennende løsninger som skal møte næringslivets behov for informasjon og mer tilpasset veiledning. I tillegg blir det rom for mingling med andre gründere og foredragsholderne i pausene.

Arrangementet foregår fra kl 12:00 til kl 16:30. Det er helt gratis å delta, men påmelding kreves.

Velkommen!

Sist oppdatert 11.04.2024

En vellykket gjennomføring av høstens arrangementer

Nå er vi i full gang med høstens Starte og drive bedrift-dager! Dette er tiende året vi reiser land og stand rundt for å gjøre det enklere for gründere å starte og drive bedrift i Norge. I oktober har vi besøkt Bodø, Svolvær og Oslo, med foredrag fra offentlige og private aktører som har inspirert og informert gründere.

I nydelige kulisser fra tiende etasje i Svolvær hadde lokalt veilederapparat ordnet til et flott arrangement med spennende foredrag, samt en lokal gründer-historie som ga deltakerne innsikt i hvordan startfasen kan se ut.

Starte og drive bedrift-dagen i Svolvær 17. oktober var en del av Arctic Innovation week, og ble arrangert i samarbeid med lokalt veilederapparat Egga Utvikling. Dagen ble vellykket med gode foredrag og engasjerte gründere.

I Oslo ble det nok et vellykket arrangement med Patentstyret som vert, samt en liten tiårsmarkering av Starte og drive bedrift-dagen. Fra salen kom det mange gode spørsmål etter foredragene som ble besvart av ekspertene, og ble det god tid til mingling og spørsmål en-til-en i pausene og i etterkant av arrangementet.

Starte og drive bedrift-dagen i Oslo 26. oktober ble arrangert av Patentstyret, og ble en suksess med markering av konseptets tiårsdag. 

I november fortsatte vi med arrangement i Åndalsnes den 29. november, før vi avsluttet i Brønnøysund hos Brønnøysundregistrene den 30. november. På de to siste arrangementene hadde vi med et nytt tema, praktisk bruk av Altinn som næringsdrivende ved Digitaliseringsdirektoratet. På arrangementet i Brønnøysund ble det anledning til å teste ut nye løsninger som Brønnøysundregistrene jobber med for deltakerne.

 

SDB-dagen i Narvik under Arctic Innovation Week

Denne uken ble det arrangert en starte og drive bedrift-dag i Narvik. Vertskap var Futurum (Narvik kommunes næringsselskap) og Brønnøysundregistrene sammen med Norid, Patentstyret og Skatteetaten, som alle bidro til en spennende dag med inspirasjon og faglig påfyll for de som planlegger å starte, eller nylig har startet næringsvirksomhet.

Vibeke Lund fra KUPA holdt et engasjerende foredrag om hvorfor Design thinking er viktig å benytte som metode i utvikling av nye konsepter.

Brønnøysundregistrene bidro med flere innlegg under dagen og hadde regi under gjennomføringen. Deltakerne fikk i løpet av arrangementet innblikk i hva det innebærer å starte og drive næringsvirksomhet, regelverk, valg av organisasjonsform og de gode hjelperne.

Christen Hermansen fra ZU4`R holdt spennende foredrag om sin gründerreise, med stort engasjement fra deltakerne og Kari Ann Nygård, som hadde regi under dagen.

Arrangementet var en del av Arctic Innovation Week som har flere arrangementer i hele landsdelen. Initiativtaker og arrangør av AIW er Innovasjon Norge, som også deltok som foredragsholder under Starte og drive bedrift-dagen.

Gjennomført starte og drive bedrift-dag i Orkanger

Høstens første arrangement ble gjennomført i Orkanger i lokalene til næringshagen Thams Innovasjon. Dette var også aller første gang det ble gjennomført et slikt arrangement i denne delen av Trøndelag. I flotte lokaler møtte vi både gründere, nye næringsdrivende og veilederapparatet som var aktive og stilte mange gode spørsmål.

Brønnøysundregistrene, Norid, Patentstyret, Skatteetaten og Starte og drive bedrift hadde innlegg om hva en gründer både må og bør gjøre i forbindelse med planlegging, oppstart og drift av egen virksomhet.

På bildet ser vi Turid Beate Torgersen fra Registerforvaltning fortelle om de vanligste organisasjonsformer som registreres samt Brønnøysundregistrenes planer for å få på plass mer brukervennlige registreringsløsninger i framtiden.

Etatene møter etablerere og nye næringsdrivende

Brønnøysundregistrene, i samarbeid med Patentstyret, Norid og lokalt veilederapparat, vil i løpet av høsten arrangere en rekke starte og drive bedrift-dager på ulike steder i landet. 

På arrangementene vil deltakerne gjennom korte foredrag få informasjon om hva som er viktig å gjøre før og under oppstart i forhold til offentlige myndigheter. Her blir det også anledning til å stille spørsmål direkte til foredragsholderne. 

Høsten 2021 gjennomførte vi en rekke fysiske arrangementer og da fikk vi gode tilbakemeldinger på konseptet digital oppstartsveileder som ble lansert 1. juli 2022. Innspillene vi fikk fra deltakerne, veilederne og andre var nyttige og de tok vi med oss i den videre utviklingen av veilederen. Resultatet ble en første versjon av oppstartsveileder for enkeltpersonforetak. Derfor er det viktig for oss å møte brukerne våre og få tilbakemelding på hva de lurer på.  

Følgende steder arrangeres starte og drive bedrift-dager høst en 2022:

Dato – Sted – Lokal arrangør – Påmelding
11. oktober – OrkangerThams Innovasjon – Påmelding
19. oktober – NarvikFuturum og KUPA – Påmelding
8. novemberRingebuRingebu kommune – Påmelding
9. novemberJessheimStartUp Viken Øvre Romerike – Påmelding
10. november – OsloPatentstyret – Påmelding
23. november – Trollåsen – StartUp Viken Follo – Påmelding
24. november
– Asker – StartUp Viken Asker og Bærum – Påmelding

Det er gratis å delta, men påmelding kreves. Velkommen!

Gjennomførte Starte og drive-dager i høst 2021

I november ble det gjennomført tre Starte og drive bedrift-dager, henholdsvis i Asker 10.11, Jessheim 11.11 og Oslo den 18.11. De første to arrangementene var en del av Gründeruka i Viken og ble gjennomført i samarbeid med veiledningstjenesten i Asker og Bærum (Askershus Næringshage) og Nedre Romerike (Norges vel). Arrangementet i Oslo ble gjennomført i samarbeid med Patentstyret og var en kombinasjon av fysisk og digitalt arrangement. Dette arrangementet er nå tilgjengelig å se som opptak. Lenke til arrangementet; Starte og drive bedrift-dagen (3,75 timer) – Patentstyret

For oss har det vært nyttig å møte gründere, nye næringsdrivende og veilederapparatet fysisk etter lang periode med restriksjoner og før nye restriksjoner ble innført. Tilbakemeldingene fra deltakerne har også vært positive. Nå jobbes det med mange spennende ting i Brønnøysundregistrene som vil være nyttig for gründere og næringsdrivende som er aktuell informasjon å dele med brukere og samarbeidspartnere. Derfor håper vi at vi får til å gjennomføre noen fysiske arrangementer også i 2022.

Vi er i full gang med planleggingen av nye arrangement det kommende året, både fysiske og digitale, i samarbeid med de lokale veiledningstjenestene (kommunene, næringshager og kunnskapsparker).

Hvordan arrangementene blir i praksis avhenger av smittesituasjonen det kommende året.

Kenneth Bech fra Patentstyret fortalte om patent, varemerke og design.

Arrangementer i Asker og Bærum, Jessheim og Oslo

I november vil gründere og nyetablerte foretak i Asker og Bærum, Jessheim og Oslo få tilbud om å delta på starte og drive bedrift-dagen. På Starte og drive bedrift-dagen får du mange korte, faglige innlegg som skal gjøre det enklere, raskere og tryggere å ta steget til å starte egen virksomhet. Her møter du representanter fra sentrale etater og lokale ressursmiljøer som vil hjelpe deg til en god start som næringsdrivende.

Først ute er Asker og Bærum hvor du onsdag 10. november kan delta på arrangementet i Senter for innovasjon og læring. Lokal arrangør er StartUp Asker og Bærum. Du finner mer informasjon med program og lenke til påmelding til Asker og Bærum her; Starte og drive bedrift-dagen – Startup Viken

Torsdag 11. november fortsetter vi på Jessheim med samme arrangement på Jessheim Storsenter. Lokal arrangør er Etablerertjenesten på Øvre Romerike. Du finner mer informasjon med program og lenke til påmelding til Jessheim her; Starte og drive bedrift-dagen 11. november – Startup Viken

Torsdag 18. november er vi i Oslo hvor Patentstyret er vertskap for Starte og drive bedrift-dagen. Mer informasjon om dette arrangementet og lenke til påmelding finner du her; Starte og drive bedrift-dagen – Patentstyret

Blant de sentrale aktørene finner du Brønnøysundregistrene, Norid, Patentstyret og Skatteetaten.

Starte og drive bedriftdag i Bodø 18. oktober

Som en del av Arctic Innovation Week blir det gjennomført en fysisk Starte og drive bedrift-dag i Bodø på åpningsdagen mandag 18. oktober.

På Starte og drive bedrift-dagen får du mange korte, faglige innlegg som skal gjøre det enklere, raskere og tryggere å ta steget til å starte egen virksomhet. Her møter du representanter fra sentrale etater som vil hjelpe deg til en god start som næringsdrivende.

Arrangør er Gründerhjelperne i Salten sammen med Brønnøysundregistrene, Norid og Patentstyret.

Påmelding: Meld deg på her.
Følg arrangementet på Facebook!

Se program for dagen: Bodø 2021 SDB-dag.

Webinar: Starte og drive bedrift-dagen 20. november

På Starte og drive bedrift-dagen får du mange korte, faglige innlegg som skal gjøre det enklere, raskere og tryggere å ta steget til å starte egen virksomhet. Her møter du representanter fra sentrale etater som vil hjelpe deg til en god start som næringsdrivende.

I samarbeid med nasjonale aktører fra virkemiddelapparatet har Brønnøysundregistrene, Patentstyret, Doga og Norid, gått sammen om dette arrangementet. Mer informasjon om Starte og drive bedrift-dagen finner du hos Patentstyret.

Sentrale tema for dagen:

  • Hvordan få en god oppstart og inspirasjon til å ta steget
  • Valg av selskapsform og navn
  • Innovasjon og brukerdrevet design
  • Beskyttelse av patenter, domener, design, bedrifts- og produktnavn
  • Case – En gründers reise – fra idé til oppstart

Meld deg på her!

Det er gratis å delta og seminaret har allerede nesten 100 påmeldte!

Doga kommer og snakker om viktigheten av design i utvikling av nye ideer.