Etatene møter etablerere og nye næringsdrivende

Brønnøysundregistrene, i samarbeid med Patentstyret, Norid og lokalt veilederapparat, vil i løpet av høsten arrangere en rekke starte og drive bedrift-dager på ulike steder i landet. 

På arrangementene vil deltakerne gjennom korte foredrag få informasjon om hva som er viktig å gjøre før og under oppstart i forhold til offentlige myndigheter. Her blir det også anledning til å stille spørsmål direkte til foredragsholderne. 

Høsten 2021 gjennomførte vi en rekke fysiske arrangementer og da fikk vi gode tilbakemeldinger på konseptet digital oppstartsveileder som ble lansert 1. juli 2022. Innspillene vi fikk fra deltakerne, veilederne og andre var nyttige og de tok vi med oss i den videre utviklingen av veilederen. Resultatet ble en første versjon av oppstartsveileder for enkeltpersonforetak. Derfor er det viktig for oss å møte brukerne våre og få tilbakemelding på hva de lurer på.  

Følgende steder arrangeres starte og drive bedrift-dager i høst:

Dato – Sted – Lokal arrangør – Påmelding
11. oktober – OrkangerThams Innovasjon – Påmelding
19. oktober – NarvikFuturum og KUPA – Påmelding
8. novemberRingebuRingebu kommune – Påmelding
9. novemberJessheimStartUp Viken Øvre Romerike – Påmelding
10. november – OsloPatentstyret – Påmelding
24. november – Asker – StartUp Viken Asker og Bærum – Lenke til påmelding kommer

Det er gratis å delta, men påmelding kreves. Velkommen!

Gjennomførte Starte og drive-dager i høst

I november ble det gjennomført tre Starte og drive bedrift-dager, henholdsvis i Asker 10.11, Jessheim 11.11 og Oslo den 18.11. De første to arrangementene var en del av Gründeruka i Viken og ble gjennomført i samarbeid med veiledningstjenesten i Asker og Bærum (Askershus Næringshage) og Nedre Romerike (Norges vel). Arrangementet i Oslo ble gjennomført i samarbeid med Patentstyret og var en kombinasjon av fysisk og digitalt arrangement. Dette arrangementet er nå tilgjengelig å se som opptak. Lenke til arrangementet; Starte og drive bedrift-dagen (3,75 timer) – Patentstyret

For oss har det vært nyttig å møte gründere, nye næringsdrivende og veilederapparatet fysisk etter lang periode med restriksjoner og før nye restriksjoner ble innført. Tilbakemeldingene fra deltakerne har også vært positive. Nå jobbes det med mange spennende ting i Brønnøysundregistrene som vil være nyttig for gründere og næringsdrivende som er aktuell informasjon å dele med brukere og samarbeidspartnere. Derfor håper vi at vi får til å gjennomføre noen fysiske arrangementer også i 2022.

Vi er i full gang med planleggingen av nye arrangement det kommende året, både fysiske og digitale, i samarbeid med de lokale veiledningstjenestene (kommunene, næringshager og kunnskapsparker).

Hvordan arrangementene blir i praksis avhenger av smittesituasjonen det kommende året.

Kenneth Bech fra Patentstyret fortalte om patent, varemerke og design.

Arrangementer i Asker og Bærum, Jessheim og Oslo

I november vil gründere og nyetablerte foretak i Asker og Bærum, Jessheim og Oslo få tilbud om å delta på starte og drive bedrift-dagen. På Starte og drive bedrift-dagen får du mange korte, faglige innlegg som skal gjøre det enklere, raskere og tryggere å ta steget til å starte egen virksomhet. Her møter du representanter fra sentrale etater og lokale ressursmiljøer som vil hjelpe deg til en god start som næringsdrivende.

Først ute er Asker og Bærum hvor du onsdag 10. november kan delta på arrangementet i Senter for innovasjon og læring. Lokal arrangør er StartUp Asker og Bærum. Du finner mer informasjon med program og lenke til påmelding til Asker og Bærum her; Starte og drive bedrift-dagen – Startup Viken

Torsdag 11. november fortsetter vi på Jessheim med samme arrangement på Jessheim Storsenter. Lokal arrangør er Etablerertjenesten på Øvre Romerike. Du finner mer informasjon med program og lenke til påmelding til Jessheim her; Starte og drive bedrift-dagen 11. november – Startup Viken

Torsdag 18. november er vi i Oslo hvor Patentstyret er vertskap for Starte og drive bedrift-dagen. Mer informasjon om dette arrangementet og lenke til påmelding finner du her; Starte og drive bedrift-dagen – Patentstyret

Blant de sentrale aktørene finner du Brønnøysundregistrene, Norid, Patentstyret og Skatteetaten.

Starte og drive bedriftdag i Bodø 18. oktober

Som en del av Arctic Innovation Week blir det gjennomført en fysisk Starte og drive bedrift-dag i Bodø på åpningsdagen mandag 18. oktober.

På Starte og drive bedrift-dagen får du mange korte, faglige innlegg som skal gjøre det enklere, raskere og tryggere å ta steget til å starte egen virksomhet. Her møter du representanter fra sentrale etater som vil hjelpe deg til en god start som næringsdrivende.

Arrangør er Gründerhjelperne i Salten sammen med Brønnøysundregistrene, Norid og Patentstyret.

Påmelding: Meld deg på her.
Følg arrangementet på Facebook!

Se program for dagen: Bodø 2021 SDB-dag.

Webinar: Starte og drive bedrift-dagen 20. november

På Starte og drive bedrift-dagen får du mange korte, faglige innlegg som skal gjøre det enklere, raskere og tryggere å ta steget til å starte egen virksomhet. Her møter du representanter fra sentrale etater som vil hjelpe deg til en god start som næringsdrivende.

I samarbeid med nasjonale aktører fra virkemiddelapparatet har Brønnøysundregistrene, Patentstyret, Doga og Norid, gått sammen om dette arrangementet. Mer informasjon om Starte og drive bedrift-dagen finner du hos Patentstyret.

Sentrale tema for dagen:

  • Hvordan få en god oppstart og inspirasjon til å ta steget
  • Valg av selskapsform og navn
  • Innovasjon og brukerdrevet design
  • Beskyttelse av patenter, domener, design, bedrifts- og produktnavn
  • Case – En gründers reise – fra idé til oppstart

Meld deg på her!

Det er gratis å delta og seminaret har allerede nesten 100 påmeldte!

Doga kommer og snakker om viktigheten av design i utvikling av nye ideer.

Seminar i Bodø 19. oktober

Sett av tid i kalenderen og bli med på Starte og drive bedrift-seminar i Bodø 19. oktober!

Som en del av Gnist Gründeruke arrangerer vi Starte og drive bedrift-seminar – for å gi deg en smart start på veien mot egen bedrift.

På Starte og drive bedrift-dagen får du mange korte, faglige innlegg som skal gjøre det enklere, raskere og tryggere å ta steget til å starte egen virksomhet. Her møter du representanter fra sentrale etater som vil hjelpe deg til en god start som næringsdrivende.

Meld deg på her!
Mer informasjon og lenke til streaming kommer.
Arrangører: Brønnøysundregistrene, Patentstyret, Norid og Skatteetaten i samarbeid med Gnist Gründeruke.

Det er gratis å delta.


Illustrasjon: Gnist Gründeruke

Tilbake til normalen?

Ting begynner å komme tilbake til normalen. Vi er glade for at vi igjen er i gang med å planlegge Starte og drive bedrift-dager slik at vi kan komme ut og møte gründere og samarbeidspartnere.

Siden alle planlagte arrangementer våren 2020 ble avlyst, vil vi nå planlegge høstens arrangementer på nytt. Dette betyr at vi trenger tilbakemeldinger fra alle lokale arrangører om hvorvidt det er ønskelig å sette opp en Starte og drive bedrift-dag i løpet av høsten 2020.

Ved gjennomføring av arrangementer må våre lokale samarbeidspartnere tilrettelegge for at smittevern ivaretas under arrangementene i henhold til de retningslinjene myndighetene gir.

I denne tiden har det vært jobbet med å gi gründere tilbud på andre måter enn fysiske møter. Mange i veilederapparatet har tilbudt webinarer og på den måten hatt kontakt med målgruppen. Vi tenker også nytt når det gjelder innholdet i Starte og drive bedrift-arrangementene våre. Vi – Starte og drive bedrift i Altinn, Brønnøysundregistrene, Patentstyret og Norid – inviterer derfor dere i veilederapparatet til å komme med innspill på hvilke temaer som er viktig å ha fokus på og hvordan vi presenterer det for deltakerne på de arrangementer vi setter opp til høsten.

Dere inviteres til å gi tilbakemelding på om det er ønskelig å gjennomføre arrangement med oss i høst og når det kan passe. I tillegg ønsker vi innspill på endringer i innhold og innledere. Tilbakemeldinger sendes til kany@brreg.no innen utgangen av juni.

Fra Starte og drive bedrift-dag i Bergen høsten 2019.

Avlyser vårens Starte og drive bedrift-dager inntil videre

Etter ny vurdering av situasjonen rundt koronaviruset har vi besluttet å avlyse samtlige av vårens Starte og drive bedrift-dager inntil videre.

Dette gjelder Sandvika (21. april), Sandefjord (22. april), Stavanger (28. april) og Fredrikstad (dato ikke satt), i tillegg til de allerede avlyste arrangementene i Molde og Ørsta.

– Vi har kommet frem til denne avgjørelsen med bakgrunn i situasjonens utvikling. Det er vanskelig å si noe om hva som skjer fremover, og vi ser på det som utfordrende å planlegge arrangementer i april/mai av hensyn til smittefare, forteller seniorrådgiver i Brønnøysundregistrene og koordinator for Starte og drive bedrift-dagen, Kari Ann Nygård.

– Det vi kan si er at vi allerede er godt i gang med planleggingen av høstens Starte og drive bedrift-dager. Vi holder kontakten med lokale etablererveiledere på stedene vi ikke får besøkt i vår og sammen ser vi på mulighetene for å få til arrangementer her ved en senere anledning.

Preben Fjellaker Mathisen i Innovasjon Norge fortalte om IN som investor for nyskapende forretningsideer på et tidligere arrangement på Jessheim.

Til gründere som skulle deltatt på de avlyste Starte og drive bedrift-dagene kommer Nygård med en oppfordring.

– Jeg vil også minne om at bedriftsveiledningen Starte og drive bedrift i Altinn har telefontjeneste og tilbyr gründere veiledning her. Her hjelper vi dere med generelle spørsmål rundt det å starte og drive bedrift.

Starte og drive bedrift er en tjeneste av Brønnøysundregistrene som du finner på Altinn. På nettiden finner du kvalitetssikret informasjon fra flere offentlige etater om de lover og regler du må forholde deg til når du skal starte og drive bedrift Norge. Gjennom telefontjenesten (tlf.: 800 33 840) får du gratis veiledning fra en av fagekspertene.

– Nå tar vi de grepene vi må for å hindre smitte av koronaviruset, og så kommer vi sterkere tilbake til høsten.

Informasjon om utviklingen av koronaviruset finner du på fhi.no.

Avlyser Starte og drive bedrift-dagene i Møre og Romsdal

Som følge av situasjonen med koronaviruset er Starte og drive bedrift-dagene i Molde (24. mars) og Ørsta (25. mars) avlyst.

– Vi ser oss nødt til å avlyse planlagte arrangementer i Møre og Romsdal med bakgrunn i smittefare, forteller seniorrådgiver i Brønnøysundregistrene og koordinator for Starte og drive bedrift-dagen, Kari Ann Nygård.

– Vi håper å få til arrangementer på disse stedene i løpet av året, men kan ikke si noe sikkert på nåværende tidspunkt.

Kooridinator for Starte og drive bedrift-dagen, Kari Ann Nygård

Når det gjelder planlagte arrangementer, blant annet i Sandvika (21. april) og Sandefjord (22. april), og senere arrangementer, er disse per nå planlagt å gå som normalt.

– Vi beklager ulempen de avlyste arrangementene i Møre og Romsdal medfører, og oppfordrer samtidig til å følge rådene fra Folkehelseinstituttet som du finner på fhi.no, sier Nygård avslutningsvis.

Avlyst: Sandvika 21. april

Arrangementet et avlyst!

Velkommen til til Starte og drive bedrift-dagen i Sandvika! Arrangementet er et tilbud til deg som vurderer å starte egen bedrift, eller som nylig har etablert bedrift.

Meld deg på her!
Påmeldingsfrist:
Følg arrangementet på Facebook.

Det er gratis å delta.

Program Sandvika:

08.30 Registrering, kaffe og mingling
09.00 Velkommen – Hva må en tenke på ved oppstart? v/møteleder Brønnøysundregistrene
09.10 En gründers reise – fra idé til oppstart – Lokal gründer
09.40 Hva kan vi hjelpe deg med? – v/Etablerertjenesten i Asker og Bærum
10.05 Finansiering og kompetansetilbud til gründere v/Innovasjon Norge
10.25 Pause – mingling – stand
10.45 Gründertips #1: Skaff deg et godt domenenavn v/Norid
11.10 Valg av selskapsform, navn på bedriften v/Brønnøysundregistrene
11.45 Patent, varemerke og design v/Patentstyret
12.05 Pause lunsj 
12.50 Skatt og avgift – en god start v/Skatteetaten
13.15 Starte og drive bedrift – nasjonal informasjonsportal for etablerere og næringsliv
v/Starte og drive bedrift
13.35 Åpne data og se opp for juks v/Brønnøysundregistrene
13.45 Pause og klargjøring til speed-dates
14.00 Speed-dates med etatene. Mulighet å booke 15 min møte med alle etatene – Etablerertjenesten i Asker og Bærum, Brønnøysundregistrene, Starte og drive bedrift, Innovasjon Norge, Norid, Patentstyret og Skatteetaten.
15:30 Avslutning og vel hjem!

Arrangører:

Brønnøysundregistrene, Norid og Patentstyret i samarbeid med Etablerertjenesten – for gründere i Asker og Bærum

Kontaktpersoner:

Brønnøysundregistrene: Kari Ann Nygård, mobil: 91670935, e-post: kari.nygard@brreg.no
AskersHus Næringshage: Karin Skandsen, mobil: 45232395, e-post: karin.skandsen@askershus.no