Om oss

Starte og drive bedrift-dagen er på initiativ fra Brønnøysundregistrene

I samarbeid med nasjonale virksomheter som lokale næringssjefer/Næringshager, Innovasjon Norge, Skatteetaten, NAV, Patentstyret, Norid, bank/finans, regnskapskontor, mm. har det vært arrangert nærmere 5o SDB-dager siden 2013

Tilbakemeldinger fra deltakere og samarbeidspartnere som har deltatt på tidligere arrangementer er meget positive.

Hvis du arbeider i det lokale veilederapparatet og ønsker å få et slikt arrangement til ditt sted, ta kontakt med en av oss for å diskutere mulighetene.

Kontaktpersoner ved Brønnøysundregistrene:
Signar Slåttøy, 995 16 526 eller signar.slattoy@brreg.no
Sturla Winther, 971 52 743 eller sturla.winther@brreg.no

Signar Slåttøy

Signar Slåttøy

 

 

 

 

 

 

 

Sentrale samarbeidspartnere: Samarb_partnere 960 px_9 logoer

I tillegg en rekke lokale samarbeidspartnere, som f.eks.: 

  • Bank, forsikring, regnskapskontor, rådgivningskontor, næringshager, reklamebyrå, mv.
  • Personer som har startet bedrift (inspiratorer)

Tusen takk til våre nasjonale og lokale samarbeidspartnere. Starte og drive bedrift-dagen er et spleiselag, både innholdsmessig og økonomisk. Alle bidrar derfor på ulike måter for at du som deltaker skal få gratis tilgang til kunnskap om bedriftsetablering. Og – for en gangs skyld – en gratis lunsj!

Legg igjen en kommentar