Tidligere arrangement

Gjennomførte arrangementer i 2019
Oslo, Handelsskolen Loftet 5. februar (SDB-seminar)
Karasjok/sametinget 11. mars kveldsarrangement
Karasjok 12. mars. SDB-dag
Alta 13. mars. SDB-dag
Fosen 21. mars. SDB-dag
Skien 3. april. SDB-dag
Asker 4. april. SDB-dag

Gjennomførte arrangementer i 2018

Handelshøyskolen ved HiOA/Oslo Business School 23. januar
Narvik 28. februar 2018
Oslo (Tekna) 3. mai
Harstad 31. mai
Ringebu 20. mars
Arendalsuka 14. august
Inderøy 29. august
Austrheim 17. september (kvelds arrangement)
Austrheim 18. september
Bergen 19. september
Bodø 15. oktober
Oslo 18. oktober (Høyskolen i Oslo «loftet)
Trondheim NTNU 26. oktober
Oslo 16. november Inderøy

Gjennomførte arrangementer i 2017
Drammen 16. mars 2017
Svalbard 20.mars 2017
Alta 22. mars 2017
Austrheim 26. september 2017
Bergen 27. september 2017
Stavanger 16. november 2017
Hønefoss 23. november 2017
Oslo 24. november 2017

Gjennomførte arrangementer i 2016
Narvik 2. mars 2016
Kvæfjord 3. mars 2016
Mosjøen 10. mars 2016
Oslo 15. juni 2016
Bodø 13. oktober
Trondheim 23. august
Trondheim 31. oktober
Arendal 16. nov
Holmestrand 17. nov
Oslo 18. nov

Gjennomførte arrangementer i 2015
Steinkjer: 20. oktober 2014 
Narvik, 21. januar 2015
Hønefoss, 3. februar 2015
Gol, 3. februar, kvelds arrangement,
Drammen, 17. mars 2015
Tønsberg 1. september 2015
Tromsø 1. oktober 2015
Ringebu: 18. november 2015
Steinkjer, juni

 

Oslo, 15. juni 2016
I et samarbeid med Brønnøysundregistrene,Toll, Altinn, Regnskap Norge, Patentstyret, NORID og Oslo Kemnerkontor hadde Skatt øst hovedansvaret for en orienteringsdag rettet spesielt inn mot personer med innvandrerbakgrunn.

Deltagere på Starte og drive bedrift-dagen i Oslo

Det var påmeldt godt over 100 deltakere. Dagen var delt i to – med en egen runde bare for kvinner på sen ettermiddagstid. Foto: Fredrik Ravn

Kvæfjord, 3. mars 2016
Et flott arrangement og fornøyde deltakere også på Borkenes i Kvæfjord. Det var i stor grad samme program som i Narvik. Også her noen få bilder fra arrangementet.160303_br2_026 - Kopi 160303_br2_045 - Kopi 160303_br2_060 - Kopi 160303_br2_062 - Kopi 160303_br2_075 - Kopi 160303_br2_094 - Kopi 160303_br2_141 - Kopi

Alle foreleserne

Alle foreleserne

Narvik 2. mars 2016

Vellykket arrangement i Narvik 2. mars 2016. Varaordfører Geir Ketil Hansen ønsket velkommen. Så gikk det i ett med gründer-historier og faginformasjon. Her er noen få bilder.

Starte-drive-dag på UiT, Campus Narvik, 2. mars 2016. Varaordfører i Narvik, Geir Ketil Hansen ønsker velkommen.

Starte-drive-dag på UiT, Campus Narvik, 2. mars 2016. Varaordfører i Narvik, Geir Ketil Hansen ønsker velkommen.

Starte-drive-dag på UiT, Campus Narvik, 2. mars 2016. Mingling utenfor auditorium 5 .

Starte-drive-dag på UiT, Campus Narvik, 2. mars 2016. Mingling utenfor auditorium 5 .

Starte-drive-dag på UiT, Campus Narvik, 2. mars 2016. Truls Johannesen fortale om arbidsmiljø.

Starte-drive-dag på UiT, Campus Narvik, 2. mars 2016. Truls Johannesen fortalte om arbidsmiljø.

Starte-drive-dag på UiT, Campus Narvik, 2. mars 2016. Gründer Ståle Herving.

Starte-drive-dag på UiT, Campus Narvik, 2. mars 2016. Gründer Ståle Herving.

Starte-drive-dag på UiT, Campus Narvik, 2. mars 2016. Per Erling Anthonsen, Sparebanken Narvik.

Starte-drive-dag på UiT, Campus Narvik, 2. mars 2016. Per Erling Anthonsen, Sparebanken Narvik.

Ringebu

Veldig hyggelig å komme til Ringebu med Starte og drive-bedrift-dagen, godt oppmøte og godt tilrettelagt lokalt av næringssjefen i Ringebu Frode Martinsen.Deltagere i Ringebu

 

Arrangement i Tromsø 1. oktober 2015

Starte-drive-dag i Tromsø 1.oktober 2015 i lokalene til Skatt.
Starte-drive-dag i Tromsø 1.oktober 2015 i lokalene til Skatt.Starte-drive-dag i Tromsø 1.oktober 2015 i lokalene til Skatt.

Starte-drive-dag i Tromsø 1.oktober 2015 i lokalene til Skatt.

Arrangementet i Hønefoss og Gol 3. februar
Vi hadde rekord-deltakelse, hhv 125 deltakere i Hønefoss og knapt 40 på Gol. Tilbakemeldingene både underveis og etterpå var svært positive. Første bilde under her viser litt av deltakeriveren: Med en fire-åring hjemme, måtte spedbarnet bli med mamma på arrangementet, fra kl 1730 til kl 22.

Medieomtale
Ringerike blad 29. januar 2015: Ringerike blad
Ringerike blad 5. februar 2015: Temaside 1, temaside 2temaside 3

IMG_8373 IMG_8358 IMG_8345 IMG_8275 IMG_8267 IMG_8262 IMG_8241

Drammen 17. mars 2015
Starte og drive bedrift-dagen ble en suksess også i Drammen. 96 prosent sa at de hadde nytte av arrangementet og 98 prosent ville anbefalt det til andre.

Over halvparten av alle deltakerne (55 prosent) hadde allerede startet bedrift. 27 prosent hadde konkrete planer om å starte egen bedrift, 18 prosent var i vurderingsfasen mens 12 prosent ville bruke mer tid på å vurdere etablering. Dette er spennende tall, som kan si noe om behovet for hjelp også etter at foretaket er etablert.

Fra fritekstfeltet der man ble bedt om å komme med forslag til forbedringer henter vi følgende:

 • Utrolig bra. Ett foredrag dårlig. Alt annet var veldig bra og nyttig.
 • Det var svært bra å ha korte og effektive innlegg på maks 10 minutter. Fortsett med det!
 • Det bør være lengre men færre foredrag, slik at foredragsholderen kan gå mer i dybden.
 • Synes opplegget var veldig bra.
 • Ønsker mer om markedsføring
 • Aksjeloven ble hele tiden nevnt, men aldri forklart.
 • Savner info om bl.a. hvilke regnskapsprogrammer som er bra.
 • Det mest interessante var å høre på erfaringer fra de som hadde tatt steget og etablert egen bedrift.

Tønsberg 1. september
 2015
Se innslag fra arrangementet i Tønsberg laget av TV-Vestfold.

Narvik, 21. januar 2015
Evalueringen etter «Starte og drive bedrift-dagen» i Narvik 21. januar 2015 er klar. Resultatet er overbevisende, og gir uttrykk for at samtlige deltakere oppfattet dette som en meget vel anvendt dag for mer innsikt og forståelse i start og drift av næringsvirksomhet.

100 % svarte JA på spørsmålet om «du hadde nytte av Starte og drive bedrift-dagen» i Narvik. På spørsmålet om «du vil anbefale dette arrangementet til andre» svarte også 100 % JA.

Her er utdrag fra noen av kommentarene:

 • Utrolig hva dere hadde klart og fått med i løpet av dagen! Imponert!
 • Før jeg reiste til Narvik følte jeg det som om det var mange ballonger som svevde over hodet mitt og jeg fikk liksom ikke fatt på noen. De bare glei unna når jeg forsøkte å fange dem. På ballongene sto det skrevet NAV, Altinn, AS, Skatt, Bank, etc…. Kaos! Etter kurset i Narvik føler jeg det som om jeg har kontroll på alle ballongene og de står med åpne armer over meg og kjemper litt om hvem jeg skal komme til først….
 • Storfornøyd med et meget bra kurs som ga meg veldig mye!
 • Var svært fornøyd med dagen. Fint å kunne snakke med foredragsholderne på stand etterpå.
 • En stor takk til Brønnøysundregistrene og Altinn. Disse hadde virkelig interessant informasjon i hvert fall for mitt vedkommende

Deltakerne fordelte seg i disse gruppene:

 • Har konkrete planer om å starte egen bedrift (38,5 %).
 • Er i vurderingsfasen (15,4 %).
 • Vil bruke mer tid på å vurdere etablering (15,4 %).
 • Har startet bedrift (38,5 %)
 • Annet (0 %)

Graf av meningsmåling, Narvik

Starte og drive bedrift-dag i Narvik 21. jan 2015

Starte og drive bedrift-dag i Narvik 21. jan 2015 Starte og drive bedrift-dag i Narvik 21. jan 2015 Starte og drive bedrift-dag i Narvik 21. jan 2015 Starte og drive bedrift-dag i Narvik 21. jan 2015Starte og drive bedrift-dag i Narvik 21. jan 2015

Starte og drive bedrift-dag i Narvik 21. jan 2015

Legg igjen en kommentar