Oslo: Høstens siste arrangement

Tradisjonen tro ble årets siste Starte og drive bedrift-dag holdt i Patentstyrets lokaler i Oslo. Fredag 22. november var vi på plass i hovedstaden med gode foredrag, engasjerte foredragsholdere og spente gründere. På dette arrangementet ble flere viktige temaer som blant annet toll ved import, regnskapsøring og design og arkitektur tatt opp. Deltakerne fikk også en praktisk innføring det mye omtalte temaet GDPR (personvernforordningen).

Se alle foredragene fra Oslo her: Presentasjoner SDBD Oslo-2211-del 1, Presentasjoner SDBD Oslo-2211-del 2 og Presentasjoner SDBD Oslo-2211-del 3.

Takk til Patentstyret som tok rollen som lokal arrangør, og for god tilrettelegging av arrangementet.

Alle hovedarrangørene, PatentstyretBrønnøysundregistrene og Norid, ser med dette frem til neste år og flere Starte og drive bedrift-arrangement rundt om i landet.