Gjennomført starte og drive bedrift-dag i Orkanger

Høstens første arrangement ble gjennomført i Orkanger i lokalene til næringshagen Thams Innovasjon. Dette var også aller første gang det ble gjennomført et slikt arrangement i denne delen av Trøndelag. I flotte lokaler møtte vi både gründere, nye næringsdrivende og veilederapparatet som var aktive og stilte mange gode spørsmål.

Brønnøysundregistrene, Norid, Patentstyret, Skatteetaten og Starte og drive bedrift hadde innlegg om hva en gründer både må og bør gjøre i forbindelse med planlegging, oppstart og drift av egen virksomhet.

På bildet ser vi Turid Beate Torgersen fra Registerforvaltning fortelle om de vanligste organisasjonsformer som registreres samt Brønnøysundregistrenes planer for å få på plass mer brukervennlige registreringsløsninger i framtiden.