Seminar i Bodø 19. oktober

Sett av tid i kalenderen og bli med på Starte og drive bedrift-seminar i Bodø 19. oktober!

Som en del av Gnist Gründeruke arrangerer vi Starte og drive bedrift-seminar – for å gi deg en smart start på veien mot egen bedrift.

På Starte og drive bedrift-dagen får du mange korte, faglige innlegg som skal gjøre det enklere, raskere og tryggere å ta steget til å starte egen virksomhet. Her møter du representanter fra sentrale etater som vil hjelpe deg til en god start som næringsdrivende.

Meld deg på her!
Mer informasjon og lenke til streaming kommer.
Arrangører: Brønnøysundregistrene, Patentstyret, Norid og Skatteetaten i samarbeid med Gnist Gründeruke.

Det er gratis å delta.


Illustrasjon: Gnist Gründeruke

Tilbake til normalen?

Ting begynner å komme tilbake til normalen. Vi er glade for at vi igjen er i gang med å planlegge Starte og drive bedrift-dager slik at vi kan komme ut og møte gründere og samarbeidspartnere.

Siden alle planlagte arrangementer våren 2020 ble avlyst, vil vi nå planlegge høstens arrangementer på nytt. Dette betyr at vi trenger tilbakemeldinger fra alle lokale arrangører om hvorvidt det er ønskelig å sette opp en Starte og drive bedrift-dag i løpet av høsten 2020.

Ved gjennomføring av arrangementer må våre lokale samarbeidspartnere tilrettelegge for at smittevern ivaretas under arrangementene i henhold til de retningslinjene myndighetene gir.

I denne tiden har det vært jobbet med å gi gründere tilbud på andre måter enn fysiske møter. Mange i veilederapparatet har tilbudt webinarer og på den måten hatt kontakt med målgruppen. Vi tenker også nytt når det gjelder innholdet i Starte og drive bedrift-arrangementene våre. Vi – Starte og drive bedrift i Altinn, Brønnøysundregistrene, Patentstyret og Norid – inviterer derfor dere i veilederapparatet til å komme med innspill på hvilke temaer som er viktig å ha fokus på og hvordan vi presenterer det for deltakerne på de arrangementer vi setter opp til høsten.

Dere inviteres til å gi tilbakemelding på om det er ønskelig å gjennomføre arrangement med oss i høst og når det kan passe. I tillegg ønsker vi innspill på endringer i innhold og innledere. Tilbakemeldinger sendes til kany@brreg.no innen utgangen av juni.

Fra Starte og drive bedrift-dag i Bergen høsten 2019.

Avlyser vårens Starte og drive bedrift-dager inntil videre

Etter ny vurdering av situasjonen rundt koronaviruset har vi besluttet å avlyse samtlige av vårens Starte og drive bedrift-dager inntil videre.

Dette gjelder Sandvika (21. april), Sandefjord (22. april), Stavanger (28. april) og Fredrikstad (dato ikke satt), i tillegg til de allerede avlyste arrangementene i Molde og Ørsta.

– Vi har kommet frem til denne avgjørelsen med bakgrunn i situasjonens utvikling. Det er vanskelig å si noe om hva som skjer fremover, og vi ser på det som utfordrende å planlegge arrangementer i april/mai av hensyn til smittefare, forteller seniorrådgiver i Brønnøysundregistrene og koordinator for Starte og drive bedrift-dagen, Kari Ann Nygård.

– Det vi kan si er at vi allerede er godt i gang med planleggingen av høstens Starte og drive bedrift-dager. Vi holder kontakten med lokale etablererveiledere på stedene vi ikke får besøkt i vår og sammen ser vi på mulighetene for å få til arrangementer her ved en senere anledning.

Preben Fjellaker Mathisen i Innovasjon Norge fortalte om IN som investor for nyskapende forretningsideer på et tidligere arrangement på Jessheim.

Til gründere som skulle deltatt på de avlyste Starte og drive bedrift-dagene kommer Nygård med en oppfordring.

– Jeg vil også minne om at bedriftsveiledningen Starte og drive bedrift i Altinn har telefontjeneste og tilbyr gründere veiledning her. Her hjelper vi dere med generelle spørsmål rundt det å starte og drive bedrift.

Starte og drive bedrift er en tjeneste av Brønnøysundregistrene som du finner på Altinn. På nettiden finner du kvalitetssikret informasjon fra flere offentlige etater om de lover og regler du må forholde deg til når du skal starte og drive bedrift Norge. Gjennom telefontjenesten (tlf.: 800 33 840) får du gratis veiledning fra en av fagekspertene.

– Nå tar vi de grepene vi må for å hindre smitte av koronaviruset, og så kommer vi sterkere tilbake til høsten.

Informasjon om utviklingen av koronaviruset finner du på fhi.no.

Avlyser Starte og drive bedrift-dagene i Møre og Romsdal

Som følge av situasjonen med koronaviruset er Starte og drive bedrift-dagene i Molde (24. mars) og Ørsta (25. mars) avlyst.

– Vi ser oss nødt til å avlyse planlagte arrangementer i Møre og Romsdal med bakgrunn i smittefare, forteller seniorrådgiver i Brønnøysundregistrene og koordinator for Starte og drive bedrift-dagen, Kari Ann Nygård.

– Vi håper å få til arrangementer på disse stedene i løpet av året, men kan ikke si noe sikkert på nåværende tidspunkt.

Kooridinator for Starte og drive bedrift-dagen, Kari Ann Nygård

Når det gjelder planlagte arrangementer, blant annet i Sandvika (21. april) og Sandefjord (22. april), og senere arrangementer, er disse per nå planlagt å gå som normalt.

– Vi beklager ulempen de avlyste arrangementene i Møre og Romsdal medfører, og oppfordrer samtidig til å følge rådene fra Folkehelseinstituttet som du finner på fhi.no, sier Nygård avslutningsvis.

Avlyst: Sandvika 21. april

Arrangementet et avlyst!

Velkommen til til Starte og drive bedrift-dagen i Sandvika! Arrangementet er et tilbud til deg som vurderer å starte egen bedrift, eller som nylig har etablert bedrift.

Meld deg på her!
Påmeldingsfrist:
Følg arrangementet på Facebook.

Det er gratis å delta.

Program Sandvika:

08.30 Registrering, kaffe og mingling
09.00 Velkommen – Hva må en tenke på ved oppstart? v/møteleder Brønnøysundregistrene
09.10 En gründers reise – fra idé til oppstart – Lokal gründer
09.40 Hva kan vi hjelpe deg med? – v/Etablerertjenesten i Asker og Bærum
10.05 Finansiering og kompetansetilbud til gründere v/Innovasjon Norge
10.25 Pause – mingling – stand
10.45 Gründertips #1: Skaff deg et godt domenenavn v/Norid
11.10 Valg av selskapsform, navn på bedriften v/Brønnøysundregistrene
11.45 Patent, varemerke og design v/Patentstyret
12.05 Pause lunsj 
12.50 Skatt og avgift – en god start v/Skatteetaten
13.15 Starte og drive bedrift – nasjonal informasjonsportal for etablerere og næringsliv
v/Starte og drive bedrift
13.35 Åpne data og se opp for juks v/Brønnøysundregistrene
13.45 Pause og klargjøring til speed-dates
14.00 Speed-dates med etatene. Mulighet å booke 15 min møte med alle etatene – Etablerertjenesten i Asker og Bærum, Brønnøysundregistrene, Starte og drive bedrift, Innovasjon Norge, Norid, Patentstyret og Skatteetaten.
15:30 Avslutning og vel hjem!

Arrangører:

Brønnøysundregistrene, Norid og Patentstyret i samarbeid med Etablerertjenesten – for gründere i Asker og Bærum

Kontaktpersoner:

Brønnøysundregistrene: Kari Ann Nygård, mobil: 91670935, e-post: kari.nygard@brreg.no
AskersHus Næringshage: Karin Skandsen, mobil: 45232395, e-post: karin.skandsen@askershus.no

 

 

Avlyst: Sandefjord 22. april

Arrangementet er avlyst!

Nå er det klart for påmelding til Starte og drive bedrift-dagen i Sandefjord! Arrangementet passer for deg som vurderer å starte for deg selv eller er i oppstartfasen.

Meld deg på her!
Påmeldingsfrist: 21. april.
Følg arrangementet på Facebook.

Det er gratis å delta.

Program Sandefjord:

08.15 Registreringen begynner
09.00 Velkommen – Hva må en tenke på ved oppstart? v/møteleder Brønnøysundregistrene
09.10 Jeg startet for meg selv – en spennende gründerhistorie
09.40 Lokal gründerhjelp v/Start i Vestfold
10.05 Finansiering og kompetansetilbud til gründere v/Innovasjon Norge
10.25 Pause, velkommen til stand og mingling
10.45 Gründertips #1: Skaff deg et godt domenenavn v/Norid
11.10 Valg av selskapsform, navn på bedriften v/Brønnøysundregistrene
11.40 Patent, varemerke og design v/Patentstyret
12.05 Matbit/kaffe, velkommen til stand, mingling og nettverksbygging
12.50 Skatt og avgift – en god start v/Skatteetaten
13.15 Starte og drive bedrift – nasjonal informasjonsportal for etablerere og næringsliv
v/Starte og drive bedrift
13.35 Åpne data og se opp for juks v/Brønnøysundregistrene
13.45 Oppsummering og nettverksbygging, besøk på stand
14.00 Avslutning og vel hjem!

Arrangører:

Brønnøysundregistrene, Norid og Patentstyret i samarbeid med Start i Vestfold

Kontaktpersoner:

Brønnøysundregistrene: Kari Ann Nygård, mobil: 91670935, e-post: kari.nygard@brreg.no

Start i Vestfold: Merete Østerud, mobil 90654828, e-post; Merete.Osterud@sandefjord.kommune.no

Avlyst: Molde 24. mars

NB! Arrangementet er avlyst inntil videre.

Nå er det klart for påmelding til Starte og drive bedrift-dagen i Molde! Dette arrangementet er for deg som ønsker informasjon og tips om hva du bør tenke på ved etablering av ny bedrift.

Meld deg på her!
Påmeldingsfrist: Fredag 19. mars kl. 14.00.
Følg arrangementet på Facebook.

Det er gratis å delta.

Program Molde:

08.15 Registreringen begynner
09.00 Velkommen – Hva må en tenke på ved oppstart? v/møteleder Brønnøysundregistrene
09.10 Jeg startet for meg selv – en spennende gründerhistorie
09.40 Lokal gründerhjelp v/Protomore Kunnskapspark
og Hustadvika næringsforum
10.05 Finansiering og kompetansetilbud til gründere v/Innovasjon Norge
10.25 Pause, velkommen til stand og mingling
10.45 Gründertips #1: Skaff deg et godt domenenavn v/Norid
11.10 Valg av selskapsform, navn på bedriften v/Brønnøysundregistrene
11.40 Patent, varemerke og design v/Patentstyret
12.05 Matbit/kaffe, velkommen til stand, mingling og nettverksbygging
12.50 Skatt og avgift – en god start v/Skatteetaten
13.15 Starte og drive bedrift – informasjonsportal for etablerere og næringsliv
v/Starte og drive bedrift
13.35 Åpne data og se opp for juks v/Brønnøysundregistrene
13.45 Oppsummering og nettverksbygging, besøk på stand
14.00 Avslutning og vel hjem!

Arrangører:

Brønnøysundregistrene, Norid og Patentstyret i samarbeid med hoppid.no Molde og Hustadvika

Kontaktpersoner:

Brønnøysundregistrene: Kari Ann Nygård, mobil: 91670935, e-post: kari.nygard@brreg.no
Protomore Kunnskapspark: Jan Ove Moen, mobil: 93224794, e-post: janove@protomore.no

Disse får besøk av Starte og drive bedrift-dagen i vår

Siden 2013 har Starte og drive bedrift-dagen reist landet rundt for å gi gründere en god start som næringsdrivende. Nå er det klart for seks nye arrangement, hvor fem av seks skal være på helt nye steder.

– I mars skal vi blant annet besøke Møre og Romsdal for aller første gang.

Koordinator Kari Ann Nygård fulgte spent med på foredragene under Starte og drive bedrift-dagen i Bergen september 2019.

Det forteller Kari Ann Nygård, seniorrådriver ved Brønnøysundregistrene og koordinator for Starte og drive bedrift-dagen.

Klart for seks nye arrangement

Starte og drive bedrift-dagen er en dag full av informasjon om hva som er viktig å tenke på når man skal starte og drive egen virksomhet. Målet med dagen er å gjøre oppstarten så rask, trygg og enkel som mulig for deltakerne.

Første halvdel av 2020 er det planlagt seks arrangementer på like mange spennende steder i landet.

Se oversikt over planlagte arrangementer våren 2020.

– For første gang skal vi til Møre og Romsdal med Molde og Ørsta som arrangementssteder. Videre besøker vi Sandefjord, Sandvika og Stavanger, mens siste arrangement blir i Fredrikstad, avslører Nygård.

– Det er faktisk bare i Stavanger vi har vært tidligere, legger hun til.

Ønsker å besøke nye steder

Starte og drive bedrift-dagen er et spleiselag der alle bidragsyterne er med og dekker egne kostnader. For deltakerne er det helt gratis.

Koordinator Kari Ann Nygård på Starte og drive bedrift-dagen i Bodø oktober 2019.

– Det som er så spesielt med Starte og drive bedrift-dagen er at offentlige etater, lokalt veilederapparat og andre gode hjelpere går sammen for å gi deltakerne en kortfattet presentasjon og hva som er viktig å tenke på når du skal starte og drive virksomhet.

– I tillegg stiller alle foredragsholderne på stand i pauser slik at de som lurer på noe kan spørre og få veiledning.

Starte og drive bedrift-dagen er på initiativ fra Brønnøysundregistrene hvor hovedsamarbeidspartnerne er Patentstyret og Norid. Arrangementene gjennomføres i tett samarbeid med lokale veilederapparat og næringshager på stedene som besøkes.

– Når vi planlegger framtidige arrangementer tar vi utgangspunkt i steder hvor lokalt veilederapparat er interesserte i å samarbeide med oss. Vi har alltid et ønske om å komme til nye steder, og vi blir derfor svært positive når det kommer lokalt initiativ til oss.

Mottar gode tilbakemeldinger

I etterkant av alle SDB-dager får deltakerne og samarbeidspartnere mulighet til å gi sine tilbakemeldinger om dagen.

– Tilbakemeldinger fra tidligere deltakere er svært gode. Fra deltakere som hadde startet bedrift i forkant av arrangementet har vi fått tilbakemeldinger som at de gjerne skulle ha vært med på dette før de startet opp. De har altså lært mye nytt, sier Nygård med et smil og legger til:

– Også lokale etablererveiledere kommer med gode tilbakemeldinger, men viser også takknemlighet for at de i møte med oss nasjonale etater sitter igjen med ny kunnskap som de tar med seg videre. Det er gøy å høre.

Avlyst: Ørsta 25. mars

NB! Arrangementet er avlyst inntil videre.

Har du en forretningsidé og planer om å starte egen bedrift? Trenger du råd og veiledning som gir deg en god start? Velkommen til Starte og drive bedrift-dagen i Ørsta!

Meld deg på her!
Påmeldingsfrist: Fredag 20. mars kl. 14.00.
Følg arrangementet på Facebook.

Det er gratis å delta.

Arrangører:

Brønnøysundregistrene, Norid og Patentstyret i samarbeid med hoppid.no Hareid, Herøy, Sande, Ulsteinvik, Ørsta, Volda og Vanylven

Program Ørsta:

08.15 Registreringen begynner
09.00 Velkommen – Hva må en tenke på ved oppstart? v/møteleder Brønnøysundregistrene
09.10 Jeg startet for meg selv – en spennende gründerhistorie v/Atle Remmereit
09.40 Lokal gründerhjelp v/Sunnmøre Kulturnæringshage og
Ålesund kunnskapspark
10.05 Finansiering og kompetansetilbud til gründere v/Innovasjon Norge
10.25 Pause, velkommen til stand og mingling
10.45 Gründertips #1: Skaff deg et godt domenenavn v/Norid
11.10 Valg av selskapsform, navn på bedriften v/Brønnøysundregistrene
11.40 Patent, varemerke og design v/Patentstyret
12.05 Matbit/kaffe, velkommen til stand, mingling og nettverksbygging
12.50 Skatt og avgift – en god start v/Starte og drive bedrift
13.15 Starte og drive bedrift – informasjonsportal for etablerere og næringsliv
v/Starte og drive bedrift
13.35 Åpne data og se opp for juks v/Brønnøysundregistrene
13.45 Oppsummering og nettverksbygging, besøk på stand
14.00 Avslutning og vel hjem!

Program kan lastes ned her – Program_sdbd_Ørsta

Kontaktpersoner:

Brønnøysundregistrene: Kari Ann Nygård, mobil: 91670935, e-post: kari.nygard@brreg.no
Sunnmøre Kulturnæringshage: Martin Foldal, mobil: 92224165, e-post: mf@sknh.no

Oslo: Høstens siste arrangement

Tradisjonen tro ble årets siste Starte og drive bedrift-dag holdt i Patentstyrets lokaler i Oslo. Fredag 22. november var vi på plass i hovedstaden med gode foredrag, engasjerte foredragsholdere og spente gründere. På dette arrangementet ble flere viktige temaer som blant annet toll ved import, regnskapsøring og design og arkitektur tatt opp. Deltakerne fikk også en praktisk innføring det mye omtalte temaet GDPR (personvernforordningen).

Se alle foredragene fra Oslo her: Presentasjoner SDBD Oslo-2211-del 1, Presentasjoner SDBD Oslo-2211-del 2 og Presentasjoner SDBD Oslo-2211-del 3.

Takk til Patentstyret som tok rollen som lokal arrangør, og for god tilrettelegging av arrangementet.

Alle hovedarrangørene, PatentstyretBrønnøysundregistrene og Norid, ser med dette frem til neste år og flere Starte og drive bedrift-arrangement rundt om i landet.