Gjennomførte Starte og drive-dager i høst 2021

I november ble det gjennomført tre Starte og drive bedrift-dager, henholdsvis i Asker 10.11, Jessheim 11.11 og Oslo den 18.11. De første to arrangementene var en del av Gründeruka i Viken og ble gjennomført i samarbeid med veiledningstjenesten i Asker og Bærum (Askershus Næringshage) og Nedre Romerike (Norges vel). Arrangementet i Oslo ble gjennomført i samarbeid med Patentstyret og var en kombinasjon av fysisk og digitalt arrangement. Dette arrangementet er nå tilgjengelig å se som opptak. Lenke til arrangementet; Starte og drive bedrift-dagen (3,75 timer) – Patentstyret

For oss har det vært nyttig å møte gründere, nye næringsdrivende og veilederapparatet fysisk etter lang periode med restriksjoner og før nye restriksjoner ble innført. Tilbakemeldingene fra deltakerne har også vært positive. Nå jobbes det med mange spennende ting i Brønnøysundregistrene som vil være nyttig for gründere og næringsdrivende som er aktuell informasjon å dele med brukere og samarbeidspartnere. Derfor håper vi at vi får til å gjennomføre noen fysiske arrangementer også i 2022.

Vi er i full gang med planleggingen av nye arrangement det kommende året, både fysiske og digitale, i samarbeid med de lokale veiledningstjenestene (kommunene, næringshager og kunnskapsparker).

Hvordan arrangementene blir i praksis avhenger av smittesituasjonen det kommende året.

Kenneth Bech fra Patentstyret fortalte om patent, varemerke og design.