Webinar: Starte og drive bedrift-dagen 20. november

På Starte og drive bedrift-dagen får du mange korte, faglige innlegg som skal gjøre det enklere, raskere og tryggere å ta steget til å starte egen virksomhet. Her møter du representanter fra sentrale etater som vil hjelpe deg til en god start som næringsdrivende.

I samarbeid med nasjonale aktører fra virkemiddelapparatet har Brønnøysundregistrene, Patentstyret, Doga og Norid, gått sammen om dette arrangementet. Mer informasjon om Starte og drive bedrift-dagen finner du hos Patentstyret.

Sentrale tema for dagen:

  • Hvordan få en god oppstart og inspirasjon til å ta steget
  • Valg av selskapsform og navn
  • Innovasjon og brukerdrevet design
  • Beskyttelse av patenter, domener, design, bedrifts- og produktnavn
  • Case – En gründers reise – fra idé til oppstart

Meld deg på her!

Det er gratis å delta og seminaret har allerede nesten 100 påmeldte!

Doga kommer og snakker om viktigheten av design i utvikling av nye ideer.