Tilbake til normalen?

Ting begynner å komme tilbake til normalen. Vi er glade for at vi igjen er i gang med å planlegge Starte og drive bedrift-dager slik at vi kan komme ut og møte gründere og samarbeidspartnere.

Siden alle planlagte arrangementer våren 2020 ble avlyst, vil vi nå planlegge høstens arrangementer på nytt. Dette betyr at vi trenger tilbakemeldinger fra alle lokale arrangører om hvorvidt det er ønskelig å sette opp en Starte og drive bedrift-dag i løpet av høsten 2020.

Ved gjennomføring av arrangementer må våre lokale samarbeidspartnere tilrettelegge for at smittevern ivaretas under arrangementene i henhold til de retningslinjene myndighetene gir.

I denne tiden har det vært jobbet med å gi gründere tilbud på andre måter enn fysiske møter. Mange i veilederapparatet har tilbudt webinarer og på den måten hatt kontakt med målgruppen. Vi tenker også nytt når det gjelder innholdet i Starte og drive bedrift-arrangementene våre. Vi – Starte og drive bedrift i Altinn, Brønnøysundregistrene, Patentstyret og Norid – inviterer derfor dere i veilederapparatet til å komme med innspill på hvilke temaer som er viktig å ha fokus på og hvordan vi presenterer det for deltakerne på de arrangementer vi setter opp til høsten.

Dere inviteres til å gi tilbakemelding på om det er ønskelig å gjennomføre arrangement med oss i høst og når det kan passe. I tillegg ønsker vi innspill på endringer i innhold og innledere. Tilbakemeldinger sendes til kany@brreg.no innen utgangen av juni.

Fra Starte og drive bedrift-dag i Bergen høsten 2019.