OSLO 22.11(2)

Tarald Trønnes fra Doga snakket om viktigheten av design i utvikling av nye ideer. Han gav deltakerne 5 konkrete tips på veien fram mot egen bedrift.