SDB-seminar Bodø (TL) (12)

Ingrid Sommerli fra Inkubator Salten og Maiken Johnsen fra Innovasjon Norge informerte om lokalt gründermiljø i området.