SDB-seminar Bodø (TL) (7)

Mange møtte på stand i pausene og fikk stilt spørsmål til de ulike foredragsholderne.