SDB-seminar Bodø (TL) (6)

Skatt Nord ved Simon Heimen Johansen fortalte om noe av det som er viktig å huske når man er næringsdrivende.