SDBD Bergen 9

I mellom slagene fulgte Kari Ann fra Altinn – Starte og drive bedrift med på foredragene fra de andre foredragsholderne.