Skien 3/4

Onsdag 3. april. kl. 08.50 – kl. 15.00

Sted: Peer Gynt-salen, Ibsenhuset i Skien
Påmelding: Klikk her
Arrangeres av Brønnøysundregistrene i samarbeid med Etablererkontoret Vekst i Grenland IKS, Norid og Patentstyret.

Går du med en gründer i magen? Har du en forretningsidé og planer om å starte egen bedrift? Eller driver du egen bedrift og har spørsmål om praktiske ting som gjelder bedriften din. Da er Starte og drive bedrift-dagen er en unik mulighet til å få grunnleggende kunnskap som kan hjelpe deg i etablering og driftsfasen. Her får kan du få en god start med tips og råd fra sentrale aktører som alle gründere må forholde seg til. Samtidig treffer du andre gründere og kan  utveksle erfaringer og få gode kontakter.

Program:
08.50 Velkommen til Starte og drive bedrift-dagen
Jeg startet for meg selv – en spennende gründer historie –
Altinn Starte og drive bedrift v/Bedriftsveiledning – Brønnøysundregistrene
Pause, velkommen til stand, mingling og pause
Finansiering og kompetansetilbud til gründere – Innovasjon Norge
Domenenavn – en smart start – Norid
Valg av selskapsform, navn på bedriften – Brønnøysundregistrene
Patent, varemerke og design – Patentstyret
Matbit/kaffe, velkommen til stand, mingling og nettverksbygging
Lokal gründerhjelp – leder Etablererkontoret og Vekst i Grenland IKS
Skatt og avgift – en god start – Skatteetaten
Hjelp og virkemidler til etablering – NAV
Økonomi, finansiering banktjenester – Bank
Pause, velkommen til stand, mingling og nettverksbygging
Føre regnskapet selv? Øvrebø Regnskapskontor
Markedsføring av bedriften – Reklamehuset Wera
Hva kan en inkubator bidra til i utviklingen av bedriften din – Proventia
Nyttig info – husk også å sjekk kunden/leverandøren – Brønnøysundregistrene Nettverksbygging, besøk på stand, personlige avtale med foredragsholdere/utstillere
kl. 15:00 Avslutning

Deltageravgift: Gratis
Info/påmelding: kommer
Info/kontakt: Tone Allum, Teamleder/daglig leder Etablererkontoret og Vekst i Grenland IKS
Mobil: 93409988. epost: tone@vig.no eller Signar Slåttøy, Brønnøysundregistrene. ssl@brreg.no mobil 99516526